شنبه 26 خرداد 1403
حقوق شهروندی

مقدمه شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در...

قانون نوسازی و عمران

مصوب 1347.9.7 ‌ماده 1 - در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی...

ماده 55 قانون شهرداری ها

ماده ۵۵ قانون شهرداری چیست؟ مفاد این قانون عبارتند از: ۱. ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و...

قانون ماده 100 شهرداری ها

ماده 100 قانون شهرداري ها ماده 100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از...