جمعه 4 خرداد 1403

آقای حمیدرضا نیکوصفت

مسئول واحد حراست شهرداری بهاران 

شرح وظایف:

1- وظایف و اهداف حراست

حراست پشتوانه ای محکم برای سلامت جامعه اداری وظیفه اصلی حراست،مواظبت از سلامت سازمان است.چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد.از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است،برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند برنامه ای هستیم که با دقت زیاد اولاً:از فوذ آفت ها به داخل سازمان جلوگیری کند.ثانیاً:با تشخیص و شناخت آفت های درونی،زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد. بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیند های سازمانی،همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است:

۱- هدف کلان و راهبردی:حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش برد اهداف سازمان.

۲- اهداف عملیاتی:همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع،اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان.

وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف

۱- اطلاع رسانی به موقع از وضعیت مجموعه به مراجع ذیصلاح.

۲- حفاظت از اماکن،تأسیسات و تجهیزات.

۳- حفاظت از اسناد.

۴- حفاظت از کارکنان.

۵- انجام مأموریتهای محوله.

حراست به عنوان مشاور مدیریت:حراست بعنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می توتند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود.البته بسیار روشن است که مسئولین حراست،زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم،تخصص،درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند. حفاظت از پرسنل:وظیفه نیروی انسانی،رسیدن به اهداف سازمانی است ولی وظیفه حراست ها حفظ سلامت نیروی انسانی است.احقاق حقوق کارمندان:از نظر علم مدیریت،سازمانی می تواند موفق و پویا و پیش رو باشد که کارکنانی با انگیزه و راضی داشته باشد،زیرا از کارمند و یا کارگر ناراضی،خلاقیت و ابتکار بوجود نمی آید.بنابراین می بایست به منشأ نارضایتی های کارکنان توجه نموده و چنانچه این نارضایتی ها ناشی از سوءمدیریت مدیر مجموعه باشد نسبت به توجیه مدیریت و اصلاح روش آن اقدام کند.بدیهی است حراست می تواند از این طریق،خدمات قابل توجهی به مدیریت،کارکنان مجموعه و در کل به نظام مفهومی اسلامی ارائه نماید.احقاق حقوق ارباب رجوع:یکی از دلایل تأسیس ادارات ،سازمانها و ارگانها،ارائه خدمات به مردم می باشد و از طرف دیگر توجه و دقت در رضایتمندی ارباب رجوع.شایسته سالاری(کمک به انتصاب افراد شایسته):طبق قانون انتصاب مسئولین به پست های حساس و مسئولین بخش های مختلف اداری باید پس از تعیین صلاحیت حراست دستگاه صورت گیرد.

نقش حراست در پیش گیری از وقوع تخلف ها

سه نقش اصلی حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلف ها در سازمان به شرح زیر می باشد:

۱- نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده.

۲- نقش اصلاح کننده یا درمان کننده.

۳- نقش جدا کننده از مجموعه.