جمعه 22 تیر 1403
آخرین اخبار

شهرداری بهاران

حمد و سپاس بیکران بر خداوند جل و جلاله که خلقت جهان هستی در ید قدرت اوست و تمامی زیبایی آفرینش جوهره ای از دریای بیکران لطف و محبت اوست... خدا را شاکرم که توفیق خدمتگزار شهر مذهبی ، شهید پرور، سیاحتی ، گردشگری و کوهستانی را نصیب اینجانب نمود تا...
مهمترین عامل پیدایش آبادیها ی شهر بهاران محدوده مجاورت با رودخانه زاینده رود و به تبع آن قرار گیری در پهنه اراضی کشاورزی مرغوب بوده است از جمله علل دیگر شکل گیری آبادی های تشکیل دهنده بهاران می توان از وجود امامزاده محمد، نزدیکی به شهرهای فلاورجان و کلیشادوسودرجان و مجاورت با جاده مبارکه ـ فلاورجان نام برد. بر اساس اطلاعات به دست آمده با ادغام پنج روستای اجگرد، سهلوان، باغکومه، حبیب آباد،آبنیل و کوی آزادگان در سال 1380 شهربهاران تشکیل وبه شهر تبدیل گردید. وجه تسمیه باغکومه به علت حضور شاه عباس در این منطقه برای شکار با توجه به وضعیت مناسب اقلیمی وی دستور داد در باغکومه فعلی عمارتی دو طبقه...