شنبه 26 خرداد 1403

بنام خدا فرم ثبت خدمات شهری 137

ضمن عرض خیر مقدم خدمت شهروندان گرامی: خواهشمند است ضمن پرکردن فیلدهای موردنیاز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحیه اعلام فرمائید تا ضمن بررسی کارشناسان این شهرداری، موضوع در اسرع وقت پیگیری شود.
لطفا دسته بندی را وارد کنید.

لطفا دسته بندی را وارد کنید.

لطفا دسته بندی را وارد کنید.

لطفا دسته بندی را وارد کنید.

لطفا نام حقیقی خود را وارد کنید.

لطفا ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.

لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.

ورودی نامعتبر