شنبه 26 خرداد 1403

با حضور مهندس نصری شهردار ، در راستای اهداف خدمات رسانی به ارباب رجوع، همزمان با هفته دولت در میز خدمت نماز جمعه شهر بهاران اقدام به مشاوره و پاسخگویی به مراجعان نمودند.