دوشنبه 7 فروردین 1402

نواختن نمادین زنگ انقلاب در مدرسه آسیه شهر بهاران
همزمان با آغاز ایام الله دهه مبارک فجر با حضور امام جمعه محترم شهر، مهندس نصری شهردار بخشدار بخش پیربکران، نماینده اداره آموزش و پرورش بخش پیربکران و دیگر مسئولین نواختن نمادین زنگ انقلاب در مدرسه آسیه شهر بهاران صورت پذیرفت.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهاران