دوشنبه 7 فروردین 1402

فعالیت بی وقفه کارگران شهرداری جهت برف روبی و نمک پاشی معابر شهر
عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر سطح شهر به منظور بازگشایی معابر و تسهیل در امر تردد شهروندان توسط کارگران سختکوش واحد خدمات شهری در دست اقدام است و کلیه ی نیروهای خدمات شهری در حالت آماده باش می باشند.