چهارشنبه 26 مرداد 1401

 

در راستای معرفی ساختمان جدید آتش نشانی و ارتقاء سیما و منظر شهری، عملیات اجرای ساخت و نصب تابلو ساختمان جدید آتش نشانی شهرداری بهاران صورت پذیرفت.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهاران